Din varukorg

Din varukorg är tom!

bitiba appen

Ladda ned
Gratis hemleverans från 499 kr**

Trygg återvinning av batterier

Bortskaffande av batterier och ackumulatorer

Vi vill göra dig uppmärksam på att du bör bortskaffa gamla batterier och ackumulatorer. De bör inte slängas som hushållsavfall. Du kan slänga olika typer av batterier i speciella kärl avsedda för batterier.

Batterier som innehåller farliga ämnen är märkta med bokstaven och med kemiska beteckningar.

  • Cd (=Batteriet innehåller kadmium),
  • Hg (=Batteriet innehåller kvicksilver) eller
  • Pb (=Batteriet innehåller bly)

 

Återvinning av elektronisk utrustning

Elektrisk och elektronisk utrustning bör inte heller slängas som hushållsavfall. Dessa kan du lämna på din kommuns återvinningscentral.