Din varukorg

Din varukorg är tom!

bitiba appen

Ladda ned
Gratis hemleverans från 499 kr**

Allmänna villkor

1. Tillämpningsområde

Dessa allmänna villkor gäller för alla beställningar och leveranser mellan bitiba GmbH, Herzog-Wilhelm-Str. 12, 80331 München (här efter: bitiba) och kunden genom onlineshoppen www.bitiba.se.

2. Beställningsprocess, ingående av avtal, mängdbegränsning

 1. Beställningsprocess

  • bitiba erbjuder ett omfattande sortiment av produkter för sällskapsdjur. Genom att klicka på produkten eller produktnamnet kommer kunden till produktdetaljerna, där exempelvis produktens utformning, storlek eller smakvarianter finns beskrivna. När kunden väljer antal och klickar på kundvagnssymbolen läggs produkten i en virtuell varukorg.
  • Genom att klicka på "Varukorg" som finns uppe i höger hörn i onlineshoppen leds kunden vidare översikten över vilka artiklar som finns i varukorgen. Här ändringar fortfarande göras om det behövs.
  • När kunden vill avsluta köpet klickar hen på ”Gå vidare till kassan”. Redan registrerade kunder kan logga in med användarnamnet och lösenordet för att använda sparade leveransuppgifter för beställningen. Har kunden inget konto än kan hen välja att registrera sig hos bitiba eller också fortsätta köpet utan registrering. I detta fall behöver kunden fylla i betalnings- och adressuppgifterna på följande sida.
  • När kunden klickar vidare kommer den till den till en beställningsöversikt. Här har kunden en översikt över beställningen med priser (inklusive gällande moms) samt uppgifter om leverans och leveranskostnader.
  • Beställningen avslutas genom att klicka på "Slutför köp". Därigenom ingås ett förbindligt köpeavtal.
 2. Ingående av köpeavtal

  Framställningen av sortimentet i onlineshoppen tjänar till att åskådliggöra produkterna och utgör inte ett bindande försäljningserbjudande. Kunden skickar ett bindande anbud om att ingå köpeavtal genom att klicka på ”Gör beställning” och avsluta beställningsprocessen. Kunden får då ett automatiskt mail med en bekräftelse på att beställningen mottagits (beställningsbekräftelse). Denna beställningsbekräftelse innebär inte att anbudet accepterats. Avtalet med bitiba ingås först när bitiba skickar den beställda produkten till kunden och bekräftar leveransen via mail (leveransbekräftelse).

 3. Mängdbegränsning

  Försäljning av de erbjudna varorna gäller endast i rimliga mängder och till myndiga personer.

3. Priser och leveranskostnader

 1. Priser

  Alla priser är inklusive gällande moms och andra pristillägg men inkluderar inte eventuella leveranskostnader.

 2. Leveranskostnader

  Minsta beställningsvärde är 299 kr (exklusive leveranskostnad). Beställningar över 599 kr levererar bitiba med fri frakt inom Sverige. Vid beställningar med ett värde under 599 kr tillkommer en fraktkostnad på 49 kr per beställning. Mer information hittar du under leveransinformation. Inga extra kostnader tillkommer kunden om en beställning måste delas upp i flera paket av tekniska eller logistiska skäl.

4. Leverans

bitiba levererar endast till privatbruk.

Leveranstiden är normalt 3-5 vardagar om inget annat nämns i produktinformationen. Här kan du läsa om fraktvillkor.

Om inte alla beställda produkter skulle vara tillgängliga har bitiba rätten att göra delleveranser på egen bekostnad, så långt det är rimligt för kunden.
Om bitiba, utan egen skuld, inte kan leverera den beställda produkten på grund av leveransproblem från leverantören, kan bitiba kan häva avtalet med kunden. I detta fall kommer bitiba att meddela kunden omedelbart och erbjuda en likvärdig produkt. Om inte en likvärdig produkt finns att erbjuda eller om kunden inte accepterar den föreslagna varan kommer bitiba omgående att återbetala det belopp kunden betalat för varan.

Om de levererade varorna har transportskador ska bitibas kundtjänst om möjligt meddelas detta omedelbart. bitiba har då möjligheten att reklamera skadan hos transportören eller transportförsäkringen. Skulle kunden inte meddela transportskadan påverkar detta inte de lagstadgade garantirättigheterna.

För att kunna genomföra gjord beställning, skickar bitiba kundens email-adress och telefonnummer (om kunden angivit detta) till den fraktfirma som sköter leveransen. Detta är en tvingande del av bitibas villkor och kunden kan inte välja bort denna. Mer information om detta finns under Sekretesspolicy & Dataskydd.

5. Äganderättsförbehåll

Varan förblir bitibas egendom fram till dess att den är fullständigt betald. Innan äganderätten övergår till kunden är det inte tillåtet att pantsätta, överföra äganderätten, bearbeta eller förändra varorna utan godkännande av bitiba.

6. Ångerrätt

Kunder som är konsumenter har 14 dagars ångerrätt. En konsument är varje fysisk person som ingår ett avtal för ett syfte som varken är kommersiellt eller kan hänföras till en självständig yrkesverksamhet. Följande regler gäller för ångerrätt och dess uteslutning. Vid frågor om ångerrätt kan kunden vända sig till bitiba kundtjänst.

Villkor ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka näringsidkaren (bitiba GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 12, 80331 München, Tyskland, fax: +49 89 211 29 222, service@bitiba.se) ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (till exempel ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade Ångerblanketten, men du måste inte använda den.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att återbetala alla belopp vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan eller överlämna den till:

bitiba GmbH
c/o Rhenus AG u. Co. KG
Marktal 3
D-99880 Hoerselgau

utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagars period löpt ut.

Vi kommer att betala kostnaderna för återsändandet av varan.
Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Slut på villkor ångerrätt.

Undantag för ångerrätt

Ångerrätten gäller inte för leverans av varor som

 • inte är förtillverkade utan har tillverkats enligt kundens anvisningar eller som har getts en tydlig personlig prägel. Ångerrätten gäller inte heller för varor som snabbt kan bli dåliga eller har ett kort utgångsdatum,
 • förslutna varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte lämpligen kan returneras och som öppnats av kunden efter det att de levererats,
 • varor som efter leverans blandats med andra föremål på ett sådant sätt att de inte kan åtskiljas från varandra.

Ångerblankett

Blankettmall
(Blanketten ska fyllas i och återsändas bara om du vill frånträda avtalet.)

 • Till bitiba GmbH, Kundenservice, Herzog-Wilhelm-Straße 12, 80331 München, service@bitiba.se

 • Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*) köpeavtal avseende

 • följande varor (*)/tjänster (*)

 • Beställdes den: (*)/mottogs den: (*)

 • Konsumentens/konsumenternas namn:

 • Konsumentens/konsumenternas adress:

 • Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett meddelas på papper

 • Datum

 • _______________
  (*) Stryk det som inte är tillämpligt.

   

7. Garanti och ansvarsskyldighet

Lagstadgade garantirättigheter är gällande.

Veterinär- och särskilda dietfoder bör endast ges efter rekommendation och under kontroll av veterinär. Husdjuret bör undersökas regelbundet (var sjätte månad) så länge det utfodras med fodret. Skulle husdjurets hälsotillstånd försämras under tiden som det utfodras med ett veterinärfoder ska veterinär uppsökas omgående. bitiba tar inget ansvar för konsekvenser av felaktig utfodring med veterinär- och dietfoder.

8. Betalningssätt

 1. Betalningssätt

  Betalning av varorna kan göras med kreditkort (Visa och Mastercard) eller med PayPal. Det är inte möjligt att skicka kontanter eller checkar och bitiba tar inte ansvar för förluster vid sådana försändelser. Bitiba förbehåller sig rätten att acceptera endast bestämda betalningsmetoder i enskilda fall och beroende på leveranssätt

 2. Betalning med kreditkort

  Vid betalning med kreditkort debiteras kortet inom en vecka efter det att varorna skickats.

 3. Betalning med PayPal

  Vi tar ut en avgift på 9,90 kr vid betalningar via PayPal.

 4. Transaktionskostnader

  Vid betalningar med PayPal tas en extra avgift ut på 9,90 kr

9. Dataskydd

bitiba är mycket noga med att skydda sina kunders uppgifter. hier Här

kan du läsa utförligt om bitibas Sekretesspolicy & Dataskydd.

10. Butiken drivs av

bitiba GmbH
Herzog-Wilhelm-Straße 12, 80331 München
Företagsledning:
Dr. Cornelius Patt

Huvudkontor: München
München tingsrätt, HRB 177246
USt-IdNr. DE 249 236 792

11. Avslutande bestämmelser

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig, förblir avtalet i övrigt gällande. Tysk lag gäller med undantag av FN:s lag om internationella köp (CISG). Denna rätt gäller endast om den inte är ogiltig genom nationell lagstiftning i det land som konsumenten befinner sig i vid beställningen.

12. Utskrivbar version av Avtalsvillkoren

Genom att klicka på "Utskrivbar version av villkoren" kan kunden få en utskriftsvänlig version av villkoren. Denna kan sparas ned lokalt eller skrivas ut.

Villkor gällande från: 6 maj 2015