PSD2 - det nya betaltjänstdirektivet inom EU

Ett nytt EU-direktiv angående reglering av betaltjänster och leverantörer av betaltjänster träder i kraft i hela Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i september 2019.

PSD2 i överblick:

EU:s direktiv PSD2 (förkortning av Payment Service Directive) avser alla elektroniska betalningsmetoder. Hur exakt den nya autentiseringen genomförs är upp till din bank och kan inte påverkas av den onlinebutik som används.

Processen syftar till att ytterligare skydda konsumenten vid betalningar online och att säkerställa att det är ägaren av kortet som genomför betalningen. För dig som kund blir onlinebetalningar ännu säkrare.

Enligt direktivet finns det tre typer av autentisering:

  • Kunskap: t.ex. ett lösenord, svaret på en hemlig fråga, en PIN-kod
  • Innehav: t.ex. med din smartphone, smartwatch
  • Unik egenskap: t.ex. fingeravtryck. ansiktssignatur, ögonscanning

Vid varje betalning måste två olika och separata metoder för autentisering användas.

För att fortsatt säkerställa bekvämligheten med online-shopping och för att hålla den ökade autentiseringsinsatsen för dig som kund låg, har några undantag och skärskilda bestämmelser avtalats.

  • För små belopp med ett köpvärde mindre än 30€ krävs för närvarande ingen ytterligare autentisering
  • Återkommande betalningar, t.ex. månadsavgift för en onlinetjänst täcks inte av PSD2-förfarandet.
  • Autentisering eller Whitelisting av en onlineshop, det vill säga att en onlineshop blir kategoriserad som betrodd av kunden, fungerar enbart om kortutgivaren erbjuder detta och samtycker med kundens kategorisering.

Kontakta din bank direkt för mer information angående de olika metoderna och vilka metoder din bank erbjuder.