Allmänna villkor för konsumenter

 • 1. Tillämpningsområde

 • 2. Beställningsprocess, köpavtal, begränsning och kommersiell återförsäljning

 • 3. Priser och leveranskostnader

 • 4. Leverans

 • 5. Äganderättsförbehåll

 • 6. Ångerrätt

 • 7. Garanti och ansvarsskyldighet

 • 8. Betalningssätt

 • 9. Dataskydd

 • 10. Marknadsföring och kundkommunikation

 • 11. Butiken drivs av

 • 12. Avslutande bestämmelser

 • 13. Online-tvistlösningar

 • 14. bitiba-prenumeration

 • 15. Bitiba stämpelkort

 • 16. Utskrivbar version av Avtalsvillkoren