Allmänna villkor för konsumenter

  • 1. Tillämpningsområde

    De allmänna villkoren gäller alla beställningar som görs av konsumenter i den mening som avses i tyska civillagen §13 (BGB) via onlineshoppen www.bitiba.se som ägs av bitiba GmbH, Sonnenstraße 15, 80331 München, (härefter: bitiba)