Allmänna villkor

  • 1. Tillämpningsområde

    Dessa allmänna villkor gäller för alla beställningar och leveranser mellan bitiba GmbH, Herzog-Wilhelm-Str. 12, 80331 München (följande: bitiba) och kunden genom onlineshoppen www.bitiba.se.