Dataskyddsinformation shoppen

Kära bitiba-kunder och besökare på vår webbsida. Att skydda era personliga uppgifter är mycket viktigt för oss. Nedan får du information om vilka data vi samlar in och hur vi behandlar den i samband med att du besöker vår webbplats eller handlar hos oss.

Överblick

Dataskyddsinformation

A. Allmän information om integritetspolicy hos bitiba

 • 1. Tillämpningsområde och definitioner

  1.1 Dataskyddsinformationen omfattar informationen i artikel 13 GDPR angående behandling av data i samband med att du besöker vår webbplats och använder den tillgängliga shoppen där.

  1.2 Information om vilken typ av databehandling och syftet med denna när du använder vår app, kontaktfunktionerna på webbplatsen (kundtjänst) och våra sociala nätverksfunktioner hittar du överskådligt i motsvarande portal eller när du använder applikationen.

  1.3 I den mån vi länkar till tredje parts webbplats har vi inget inflytande eller kontroll över det länkade innehållet och dataskyddsbestämmelserna där. Vi rekommenderar att du kontrollerar dataskyddsinformationen på de länkade webbplatserna för att avgöra om och i vilken utsträckning personuppgifter samlas in, behandlas, används eller görs tillgängliga för tredje part.

  1.4 Fullständig text om den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) samt definitioner och förklaringar finns att läsa under denna länk.

B. Databehandling när du besöker vår webbplats

 • 1. Loggfiler

  bitiba samlar av tekniska skäl in så kallad åtkomstdata när du besöker webbplatsen och lagrar dem i en loggfil. Utöver IP-adressen innehåller loggfilen namnet på den öppnade webbplatsen, öppnad fil, datum och tid för åtkomsten, mängden data som överförts och ett meddelande om framgångsrik åtkomst, webbläsartyp och version, operativsystem, refererande URL (namnet på den webbplats som webbplatsen öppnades från) och vilken internetleverantör som begär åtkomst.

  Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. f) GDPR.

  Vi skickar inte dessa data till tredje part. Loggfilerna raderas automatiskt två (2) månader efter insamlingen. Innan dess anonymiseras IP-adressen och sparas endast av administrativa (tekniska) och säkerhetsrelaterade skäl. Registreringen av data är endast nödvändig för den tekniska driften av vår webbplats.

C. Databehandling när du använder webbshoppen

 • 1. Registrering och användning av "Mitt kundkonto"

  Om du öppnar ett användarkonto i samband med din första beställning samlar vi in följande data:

  • Uppgifter för registrering (till exempel för- och efternamn, adress, e-postadress)

  • Log in-data (e-postadress, lösenord)

  • Kunddata (faktureringsadress, leveransadress)

  • Förbindelsedata (IP-adress)

  Vi behandlar dessa data för att kunna ge dig tillgång till ditt användarkonto (Mitt bitiba). Inloggningsuppgifterna behövs för att verifiera ditt kundkonto. Du kan använda "Mitt bitiba-konto" för att kontrollera dina beställningar och hantera dina data och inställningar. Du kan även ändra dina inställningar av leverans- och betalningsinformation och nyhetsbrev och du kan se din orderhistorik.

  Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. b) GDPR.

  Dessa data vidarebefordras inte till obehöriga tredje parter. De lagras så länge ditt kundkonto existerar, såvida du inte ber oss att ta bort dem i förväg och det inte finns några andra lagstadgade skyldigheter att lagra och spara dem. Ovanstående persondata är avtalsenliga och utan dem är det inte möjligt att använda och hantera ditt kundkonto.

D. Databehandling av kundkommunikation

 • 1. Nyhetsbrev

  När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev via e-post behandlar vi bara din e-postadress. Uppgifterna används uteslutande för att med jämna mellanrum skicka information om bitibas produkter och kampanjer , beroende på det intresseområde du har valt.

  Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. a) GDPR.

  När du får nyhetsbrevet använder vi så kallade webbeacons eller spårningspixlar. Med hjälp av dessa kan vi se att du har fått eller öppnat nyhetsbrevet och om du har klickat på länkar i nyhetsbrevet. Med uppgifterna vi erhåller på detta sätt skapar vi en användarprofil för att skräddarsy nyhetsbrevet efter dina individuella intressen. Vid vissa tillfällen sammankopplar vi dessa data via tracking med dina handlingar på vår webbplats.

  Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. a) GDPR.

  Vi vidarebefordrar inte de personuppgifter vi får när du registrerar dig för nyhetsbrevet till obehörig tredje part. Emellertid tillhandahålls nyhetsbrevet av en extern leverantör, med vilken vi har ingått ett kontrakt för databehandling.

  Information om leverantören får du via service@bitiba.se eller från vårt dataskyddsombud.

  Du kan när som helst invända mot nyhetsbrevet och därmed mot behandlingen av dina ovan nämnda data. Du kan också kontakta vår kundtjänst för detta, utan att några extra kostnader uppstår utöver din överföringskostnad enligt grundtariffen. Den lagliga rätten att behandla data baserad på ditt samtycke förblir opåverkad till dess du avslutar prenumerationen. Om du inte vill ha automatiserad utvärdering och analys av ditt användarbeteende i samband med nyhetsbrevet måste du tyvärr avsluta prenumerationen av nyhetsbrevet. Fram till dess kommer informationen att lagras så länge du prenumererar på nyhetsbrevet. Efter du har avslutat prenumerationen sparar vi data rent statistiskt och anonymt. Det är vare sig avtalsenligt eller lagligt föreskrivet att tillhandahålla ovan nämnda personuppgifter.

E. Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst kräva en bekräftelse från bitiba om vi behandlar dina personuppgifter och du har även rätt till information om dessa personuppgifter. Dessutom har du rätt att korrigera, radera och begränsa databehandlingen samt att när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas, rätt att återkalla ditt samtycke till databehandling samt begära insikt i all dataöverföring.

Skicka alla förfrågningar om information, begäran om upplysningar, återkallelser eller invändningar mot databehandling via e-post till service@bitiba.se eller till vårt dataskyddsombud. Dessutom har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet i händelse av brott mot dataskyddslagen.

Du kan när som helst besöka vår integritetsportal för att utnyttja dina rättigheter som berörd:

Jag har ett bitiba kundkonto
Jag har inte ett bitiba kundkonto

Du har enligt artikel 21 GDPR rätt att när som helst och av egna skäl göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som bland annat sker på grund av artikel 6, punkt 1 lit. e) eller f) GDPR. Vi kommer att sluta behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden. Om du vill utöva din rätt att göra invändningar skickar du bara ett e-postmeddelande till service@bitiba.se.

*Rek. pris = Rekommenderat cirkapris** Se leveranskostnader och leveranstid

"Tidigare pris" = Det lägsta priset på produkten under de senaste 30 dagarna

Betalningsalternativ

 • VISA
 • Mastercard
 • Paypal

Leverans

 • Postnord

Säker betalning

Ladda ner vår Bitiba App för de senaste erbjudandena

  • App Store
  • Google Play