Dataskyddsinformation shoppen

Kära bitiba-kunder och besökare på vår webbsida. Att skydda era personliga uppgifter är mycket viktigt för oss. Nedan får du information om vilka data vi samlar in och hur vi behandlar den i samband med att du besöker vår webbplats eller handlar hos oss.

Överblick

1. Vem ansvarar för databehandlingen?

Ansvarig för behandling av personuppgifter via webbplatsen är bitiba GmbH (hädanefter kallad bitiba), Herzog-Wilhelm-Straße 12, 80331 München. Du hittar mer information här.

Du kan nå vår dataskyddsansvarige Dr Philipp Herrmann genom vår integritetsportal:

Jag har ett bitiba kundkonto
Jag har inte ett bitiba kundkonto

2. Vilken information behandlas när du besöker vår webbplats?

När du besöker vår webbplats skickar din webbläsare olika dataposter till våra servrar. De är tekniskt nödvändigt för presentationen av våra webbsidor samt för att säkerställa stabilitet och säkerhet. Dataposterna som lagras i loggfiler (så kallade logfiles) innehåller även IP-adressen.

3. Används cookies på webbplatsen?

Ja. På vår webbplats används olika cookies, även kallat kakor. Du hittar detaljerad information om hur de fungerar och hur du tar bort cookies eller förhindrar att de lagras i dataskyddsinformationen samt preferenscentret.

4. Använder vi analysverktyg på vår webbplats?

Ja. Vi samarbetar med flera leverantörer för att optimera och utforma vår webbplats och våra erbjudanden mer behovsbaserat. Detaljerad information om dessa tjänsteleverantörer, hur analysverktygen fungerar och hur du kan stänga av dem hittar du också i preferenscentret.

5. Är reklamen användarrelaterad?

Ja. Vi samarbetar med tjänsteleverantörer som med hjälp av bland annat cookies och reklam-id kan visa användar- och intressebaserad reklam åt oss eller våra reklampartners. Detaljerad information om dessa tjänsteleverantörer, hur annonsverktyg fungerar och hur man stänger av dem finns i preferenscentret

6. Skickar vi dina uppgifter till tredje part?

Nej. Vi delar inte din data med obehörig tredje part. Dessutom garanterar vi att vi har ingått de uppdragsbearbetningsavtal som krävs med externa leverantörer. Vissa av dessa tjänsteleverantörer är baserade i tredjeländer (USA) och är certifierade enligt USA-europeiska dataskyddskonventionen ”Privacy Shield”, vilket därmed säkerställer att de följer EU:s gällande dataskyddsnivå. 

7. Vem kan du kontakta om du har frågor?

Vänligen kontakta service@bitiba.se eller vår dataskyddsansvarige Dr Philipp Herrmann vid frågor om temat dataskydd. Vi ser fram emot dina frågor via vår integritetsportal:

Jag har ett bitiba kundkonto
Jag har inte ett bitiba kundkonto

8. Hur kan jag återkalla mitt samtycke eller invända mot behandling av data?

Här får du en översikt över dina alternativ och hur du kan återkalla ditt samtycke eller invända mot behandling av data enligt artikel 6 punkt 1 lit. f) GDPR. Ytterligare information finns nedan i vår dataskyddsinformation.

a) Cookies och liknande tekniker – Besök preferenscentret i vår app eller webbplats. Tyvärr kan vi

inte hantera dina inställningar åt dig, eftersom det är enhetsspecifika inställningar.

b) Pushnotiser (endast app) – Beroende på din mobila enhet kan du ändra dina inställningar direkt i appen eller i dina systeminställningar. Tyvärr kan vi inte hantera dina inställningar åt dig, eftersom dessa är enhetsspecifika inställningar.

c) E-post – Du kan när som helst klicka på avregistreringslänken i ett mottaget e-postmeddelande för att återkalla eller invända. Om du har ett konto hos oss kan du även själv ändra inställningarna angående nyhetsbrev i Mitt konto. Om du bara vill ha e-postmeddelanden angående dina beställningar och ditt bitiba-konto kan du när som helst kontakta oss på service@bitiba.se

d) Post – Om du inte vill ha reklam per post kan du kontakta oss när som helst på service@bitiba .se

e) Custom Audience – För att återkalla ditt samtycke från Custom Audience kan du kontakta oss när som helst på service@bitiba.se eller besöka vår integritetsportal.

Övrigt – Om du vill återkalla annat samtycke, radera data eller invända mot behandling kan du kontakta oss när som helst på service@bitiba.se eller besöka vår integritetsportal.

Jag har ett bitiba kundkonto
Jag har inte ett bitiba kundkonto

Dataskyddsinformation

A. Allmän information om integritetspolicy hos bitiba

1. Tillämpningsområde och definitioner

1.1 Dataskyddsinformationen omfattar informationen i artikel 13 GDPR angående behandling av data i samband med att du besöker vår webbplats och använder den tillgängliga shoppen där.

1.2 Information om vilken typ av databehandling och syftet med denna när du använder vår app, kontaktfunktionerna på webbplatsen (kundtjänst) och våra sociala nätverksfunktioner hittar du överskådligt i motsvarande portal eller när du använder applikationen.

1.3 I den mån vi länkar till tredje parts webbplats har vi inget inflytande eller kontroll över det länkade innehållet och dataskyddsbestämmelserna där. Vi rekommenderar att du kontrollerar dataskyddsinformationen på de länkade webbplatserna för att avgöra om och i vilken utsträckning personuppgifter samlas in, behandlas, används eller görs tillgängliga för tredje part.

1.4 Fullständig text om den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) samt definitioner och förklaringar finns att läsa under denna länk.

2. Plats för datalagring

2.1 All personlig information som vi samlar in och behandlar via webbplatsen och vår webbutik lagras och säkras både på lokala servrar i Tyskland och hos Amazon Web Services EMEA SARL (AWS), en specialiserad leverantör av molntjänster. AWS garanterar genom tekniska och organisatoriska åtgärder största möjliga skydd mot förlust och obehörig åtkomst av dina kund- och användardata.

2.2 Syftet med denna databehandling är hosting av våra webbservrar och databaser samt databackup (säkerhetskopiering), baserat på adekvata databehandlingsavtal.

3. Gemensam databearbetning

bitiba behandlar också data i så kallat gemensamt ansvar med zooplus SE. Grunden är ett omfattande avtal i enlighet med artikel 26 i GDPR, vilket reglerar dessa två företags respektive ansvar och befogenheter gentemot varandra. Du kan få information om detaljerna från service@bitiba.se eller från vårt dataskyddsombud.

4. Allmänna IT-tjänster

Vi samarbetar med olika IT-tjänsteleverantörer som underhåller vår IT-infrastruktur och kontinuerligt utvecklar vår (säkerhets-) teknik. Om dessa tjänsteleverantörer har tillgång till personuppgifter som en del av dessa aktiviteter sker detta alltid under övervakning av bitiba och det är garanterat att inga personuppgifter då kan lagras utanför bitiba.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. f) GDPR.

5. Databehandling vid utövande av de registrerades rättigheter

Om du utövar dina rättigheter som registrerad behandlar vi dina uppgifter separat från andra behandlingsaktiviteter för att kunna bearbeta och uppfylla din begäran.

För identitetskontrollen behöver vi särskilt ditt för- och efternamn, adress, e-postadress samt dina beställningsuppgifter.

Syftet med uppfyllandet: För att kunna behandla din verifierade begäran måste vi också behandla de uppgifter om dig som ingår i denna begäran.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit c) GDPR

Vi överför ovanstående data till vår tekniktjänstleverantör Onetrust Technology Limited på basis av ett motsvarande avtal för orderhantering (Art. 28 GDPR).

Skulle det bli nödvändigt att överföra dina uppgifter utanför EU/EES i detta sammanhang kommer det endast att ske på grundval av ett giltigt adekvathetsbeslut eller ingångna standardavtalsklausuler.

Oberoende av eventuella kund- eller beställningsdata sparar vi data relaterade till din förfrågan separat, i syfte att uppfylla dina rättigheter som registrerad och för att garantera dokumentations- och verifieringsskyldigheter (Art. 5 Para. 2 GDPR). Lagringstiden är beroende av gällande lagar.

6. Dataöverföring till brottsbekämpande myndigheter

Om vi uppmanas av ansvariga brottsbekämpande myndigheter att överföra personuppgifter kommer detta endast att göras om vi är juridiskt skyldiga eller direkt berättigade att göra det eller om vi kan bevisa ett legitimt intresse som går före personens intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. I detta fall har du ingen möjlighet att invända mot denna databehandling.

Under inga omständigheter överför vi data direkt till brottsbekämpande myndigheter utanför Tyskland.

Rättslig grund:

Artikel 6 paragraf 1 lit c) GDPR

Artikel 6 paragraf 1 lit f) GDPR

För att kunna behandla dessa förfrågningar överför vi uppgifterna till den ovan nämnda tekniktjänstleverantören Onetrust Technology Limited. För mer information, se avsnitt A 5 ovan.

B. Databehandling när du besöker vår webbplats

1. Loggfiler

bitiba samlar av tekniska skäl in så kallad åtkomstdata när du besöker webbplatsen och lagrar dem i en loggfil. Utöver IP-adressen innehåller loggfilen namnet på den öppnade webbplatsen, öppnad fil, datum och tid för åtkomsten, mängden data som överförts och ett meddelande om framgångsrik åtkomst, webbläsartyp och version, operativsystem, refererande URL (namnet på den webbplats som webbplatsen öppnades från) och vilken internetleverantör som begär åtkomst.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. f) GDPR.

Vi skickar inte dessa data till tredje part. Loggfilerna raderas automatiskt två (2) månader efter insamlingen. Innan dess anonymiseras IP-adressen och sparas endast av administrativa (tekniska) och säkerhetsrelaterade skäl. Registreringen av data är endast nödvändig för den tekniska driften av vår webbplats.

2. Cookies & pixlar

Förutom loggfilerna används så kallade cookies och liknande teknologier (till exempel pixlar) när du besöker vår webbplats samt använder tillgängliga tjänster på webbplatsen. Detaljer om cookies och de tekniker som används på vår webbplats, lagringsvaraktighet och information om hur du kan ta bort de uppgifter som samlas in här finns i preferenscentret. Observera att om cookies avaktiveras generellt kan det leda till att funktionerna på vår webbplats begränsas.

Vi skiljer mellan följande typer av kakor:

2.1 Absolut nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för webbsidans funktion och kan inte deaktiveras i ditt system. Du hittar mer information i preferenscentret.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. f) GDPR.

2.2 Prestandacookies

Dessa cookies gör det möjligt för oss att utvärdera besöken och vistelsen i webbshoppen för att därigenom kunna mäta och förbättra prestandan på webbplatsen. All information från dessa cookies aggregeras och är därför anonym. Du hittar mer information i preferenscentret.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. a) GDPR.

2.3 Funktionella cookies

Med dessa cookies kan vi tillhandahålla utökade funktioner och personaliserade alternativ. De kan placeras av oss eller av tredjepartsleverantörer vars tjänster vi använder på vår webbplats. Mer information finns också här i preferenscentret.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. a) GDPR.

2.4 Marketing cookies

Dessa cookies kan placeras av våra reklampartners via vår webbplats. De kan användas av dessa företag för att skapa en profil för dina intressen och visa relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar inte personlig information direkt men baseras på en unik identifiering av din webbläsare och internetenhet. Mer information finns i preferenscentret.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. a) GDPR.

3. Plugins

På våra webbsidor används plugins som vanligtvis interagerar med andra tjänster eller webbplatser (plugin-leverantörer). Vi använder den så kallade ”Shariff”-lösningen (Shariff Wrapper), med vilken du själv kan bestämma om och när data ska överföras till operatörerna av respektive nätverk. Din webbläsare ansluter bara till servern i ett nätverk om du aktivt klickar på respektive knapp (samtycke).

Observera att bitiba endast är ansvarig för insamlingen av IP-adressen genom användningen av detta plugin. När det gäller leverantörernas efterföljande behandling av data är de själva ansvariga för att dataskyddsbestämmelserna följs och även för datalagringens varaktighet.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. a) GDPR.

Utöver den IP-adress vi har har samlat in kan plug-in-leverantören eventuellt använda egna personuppgifter från dig som existerar hos leverantören. De kan användas för reklamändamål (även för tredje part), marknadsundersökningar och/eller för att gestalta den egna webbplatsen behovsanpassat samt för att informera andra användare av respektive nätverk om dina aktiviteter på vår webbplats. Leverantören är även här ansvarig för att dataskyddsbestämmelserna följs, eftersom vi från den tidpunkt då du klickar på respektive knapp inte har någon som helst vetskap om i vilken utsträckning leverantören använder de uppgifter den fått. Ytterligare information om syftet och omfattningen av databehandlingen hos plugin-leverantörerna samt information om hur du kan utöva dina rättigheter (till exempel information och invändning) kan du läsa om i följande länkade dataskyddsinformation.

Detaljer om plugins och information om dataskydd hittar du hos följande leverantörer:

FacebookC. Databehandling när du använder webbshoppen

1. Registrering och användning av "Mitt kundkonto"

Om du öppnar ett användarkonto i samband med din första beställning samlar vi in följande data:

• Uppgifter för registrering (till exempel för- och efternamn, adress, e-postadress)

• Log in-data (e-postadress, lösenord)

• Kunddata (faktureringsadress, leveransadress)

• Förbindelsedata (IP-adress)

Vi behandlar dessa data för att kunna ge dig tillgång till ditt användarkonto (Mitt bitiba). Inloggningsuppgifterna behövs för att verifiera ditt kundkonto. Du kan använda "Mitt bitiba-konto" för att kontrollera dina beställningar och hantera dina data och inställningar. Du kan även ändra dina inställningar av leverans- och betalningsinformation och nyhetsbrev och du kan se din orderhistorik.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. b) GDPR.

Dessa data vidarebefordras inte till obehöriga tredje parter. De lagras så länge ditt kundkonto existerar, såvida du inte ber oss att ta bort dem i förväg och det inte finns några andra lagstadgade skyldigheter att lagra och spara dem. Ovanstående persondata är avtalsenliga och utan dem är det inte möjligt att använda och hantera ditt kundkonto.

2. Beställningsprocess & leverans

I samband med en beställning, betalning och leverans behandlar vi följande data:

• Kunddata (till exempel för- och efternamn, e-postadress, faktureringsadress, leveransadress, telefonnummer, kund-ID); förbindelsedata (IP-adress); betalningsdata (till exempel betalningsinformation)

Vi behandlar uppgifterna i samband med en beställning för att kunna registrera och bearbeta din order med hjälp av de tillhandahållna uppgifterna, för att anpassa produktvalet efter dina preferenser och intressen samt för att kunna ge dig lämpliga rekommendationer.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. b) GDPR..

Uppgifterna vidarebefordras inte till obehörig tredje part. Vi skickar information om din leveransadress till de logistikföretag och leveranspartners som vi har tilldelat uppdraget (se logistik och frakt). Vi sparar de personuppgifter som lämnades när avtalet ingicks så länge avtalsförhållandet varar, såvida du inte ber oss att ta bort dem i förväg, men åtminstone tills de lagstadgade garantikraven förfaller. När fristerna har förfallit sparar vi den information som krävs under en tidsperiod som är lagstadgad enligt handels- och skattelagen.

2.1 Logistik och frakt

För att hålla våra kunder uppdaterade om leveransstatusen skickar bitiba e-postadressen och - om det anges - kundens telefonnummer (endast för speditionsleveranser) till respektive leveransföretag. Därmed får du möjligheten att informera dig om leveransstatusen. bitiba tar i detta sammanhang hänsyn till både kundens och sina egna intressen i ett balanserat förhållande, särskilt eftersom leveransföretagen har åtagit sig att i högsta grad skydda personuppgifter och använda uppgifterna uteslutande för att tillhandahålla leveransinformation. Du kan hitta information om de logistikföretag och leveranspartners vi använder här.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. f) GDPR.

2.2 Betalningshantering

Beroende på vilken betalningsmetod du har valt överförs betalningsinformationen till den aktuella betalningstjänstleverantören. För betalningar med kreditkort använder vi en PCI-DSS certifierad och specialiserad tjänsteleverantör som vi har slutit ett orderhanteringsavtal med.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. b) GDPR.

För detaljer angående de leverantörer vi arbetar med och som fungerar som så kallade uppdragsprocessorer samt delvis som dataskyddsansvariga företag kan du när som helst kontakta oss på service@bitiba.se eller vårt dataskyddsombud.

Vi lagrar dessa data så länge ditt kundkonto (Mitt bitiba) existerar, såvida du inte ber oss att ta bort dem i förväg och det inte finns några andra lagstadgade skyldigheter att lagra och spara dem. Ovanstående persondata tillhandahålls enligt avtal, för annars är det inte möjligt att använda och hantera ditt kundkonto.

2.3 Kreditupplysning

bitiba gör det möjligt för kunder att handla varor mot faktura. Med betalningsmetoden faktura förbehåller bitiba sig dock rätten att kontrollera kundens kreditvärdighet i förväg. Vi behandlar följande data:

• Kunddata (för- och efternamn, e-postadress, adress, faktureringsadress, leveransadress, kund-ID)

I detta avseende har bitiba rätt att använda den information som tillhandahålls för att beräkna sannolikheten av fallissemang (intern scoring). Den data som används för intern scoring är resultatet av en kombination av följande uppgifter:

• Adressuppgifter (faktureringsadress, leveransadress), ålder, önskat betalningsvillkor, beställningsmetod och produktgrupper

För betalningsmetoden faktura har bitiba också rätt att inhämta kreditinformation om kunden från ett externt kreditupplysningsföretag. Du kan få information om dessa företag genom att skicka ett e-postmeddelande till service@bitiba.se eller från vår dataskyddsombud.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. f) GDPR.

2.4 Förebygga bedrägerier

bitiba använder information om tvivelaktiga beställningsprocesser (t.ex. samtidig beställning av ett stort antal varor till samma adress men med olika kundkonton) för att undvika betalningsförlust och för att skydda våra kunder från missbruk av deras konton eller identitet. Denna riskbedömning av sannolika försök till bedrägeri tar bland annat hänsyn till om terminalutrustningen har loggats in via olika tjänsteleverantörer, om den har en ofta förändrad georeferens, hur många transaktioner som har gjorts via utrustningen och om en proxyanslutning används.

Följande data behandlas: kunddata (för- och efternamn, e-postadress); fakturadata (faktureringsadress, leveransadress, betalningsinformation, kund-ID), förbindelsedata (IP-adress, webbläsarinformation)

Rättslig grund: artikel 6, punkt 1 lit. f) GDPR.

bitiba är juridiskt skyldig att särskilt säkra kundautentiseringen (3DS2) under betalningsprocessen, vilket också inkluderar krypterad överföring av betalningsinformationen till de berörda bankerna.

Rättslig grund: artikel 6, punkt 1 lit. c) GDPR.

Vi samarbetar med olika leverantörer för att förebygga bedrägerier. Detaljer om leverantörer som är ansvariga för datalagringens omfattning och varaktighet kan erhållas från service@bitiba.se eller från vår dataskyddsombud.

2.5 Kontroll av sanktionslistor

På grund av Europeiska unionens lagstiftning är bitiba skyldig att förhindra leverans av varor till personer som finns på så kallade sanktionslistor (terroristgrupper, -organisationer och -personer). För detta ändamål jämförs namn och faktureringsadresser med sanktionslistan. Det finns ingen databehandling utöver denna kontroll.

Rättslig grund: artikel 6, punkt 1 lit. c) GDPR.

a) Logistik och frakt

För att hålla våra kunder uppdaterade om leveransstatusen skickar bitiba e-postadressen och - om det anges - kundens telefonnummer (endast för speditionsleveranser) till respektive leveransföretag. Därmed kan du informera dig om leveransstatusen. bitiba tar i detta sammanhang hänsyn till både kundernas intressen och sina egna intressen i ett balanserat förhållande, särskilt eftersom leveransfö-retagen har åtagit sig att i högsta grad skydda personuppgifter och använda uppgifterna uteslutande för att tillhandahålla leveransinformation. Du kan hitta information om de logistikföretag och leveranspartners vi använder här.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. f) GDPR.

b) Betalningshantering

Beroende på vilken betalningsmetod du har valt överförs betalningsinformationen till den aktuella leverantören av betalningstjänsten. bitiba lagrar, oavsett din betalning, ingen kreditkortsinformation.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. b) BNP

För detaljer angående de leverantörer vi arbetar med och som fungerar som så kallade uppdrags-processorer samt delvis som dataskyddsansvariga företag kan du när som helst kontakta oss på service@bitiba.se eller vårt dataskyddsombud.

Vi lagrar dessa data så länge ditt kundkonto (Mitt bitiba) existerar, såvida du inte ber oss att ta bort dem i förväg och det inte finns några andra lagstadgade skyldigheter att lagra och spara dem. Ovanstående persondata tillhandahålls enligt avtal, för annars är det inte möjligt att an-vända och hantera ditt kundkonto.

c) Kreditupplysning 

bitiba gör det möjligt för kunder att handla varor och betala mot faktura. Med betalningsmetoden faktura förbehåller bitiba sig dock rätten att kontrollera kundens kreditvärdighet i förväg. Vi behandlar följande data:

• Kunddata (för- och efternamn, e-postadress, adress, faktureringsadress, leveransadress, kund-ID)

I detta avseende har bitiba rätt att använda den information som tillhandahålls för att beräkna sannolikheten av fallissemang (intern scoring). Den data som används för intern scoring är resultatet av en kombination av följande uppgifter:

• Adressuppgifter (faktureringsadress, leveransadress), ålder, önskat betalningsvillkor, beställningsmetod och produktgrupper

För betalningsmetoden faktura har bitiba också rätt att inhämta kreditinformation om kunden från ett externt kreditupplysningsföretag. Du kan få information om dessa företag genom att skicka ett e-postmeddelande till service@bitiba.se eller från vår dataskyddsombud.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. f) GDPR.

d) Förebygga bedrägerier

bitiba använder information om tvivelaktiga beställningsprocesser (t.ex. samtidig beställning av ett stort antal varor till samma adress men med olika kundkonton) för att undvika betalningsförlust och för att skydda våra kunder från missbruk av deras konton eller identitet. Denna riskbedöm-ning av sannolika försök till bedrägeri tar bland annat hänsyn till om terminalutrustningen har loggats in via olika tjänsteleverantörer, om den har en ofta förändrad georeferens, hur många transaktioner som har gjorts via utrustningen och om en proxyanslutning används.

Följande data behandlas:

• Kunddata (för- och efternamn, e-postadress)

• Fakturadata (faktureringsadress, leveransadress, betalningsinformation, kund-ID)

• Förbindelsedata (IP-adress, webbläsarinformation)

Rättslig grund: artikel 6, punkt 1 lit. f) GDPR.

bitiba är juridiskt skyldig att särskilt säkra kundautentiseringen (3DS2) under betalningsprocessen, vilket också inkluderar krypterad överföring av betalningsinformationen till de berörda bankerna.

Rättslig grund: artikel 6, punkt 1 lit. c) GDPR.

Vi samarbetar med olika leverantörer för att förebygga bedrägerier. Detaljer om leverantörer som är ansvariga för datalagringens omfattning och varaktighet kan erhållas från service@bitiba.se el-ler från vår dataskyddsombud.

e) Kontroll av sanktionslistor

På grund av Europeiska unionens lagstiftning är bitiba skyldig att förhindra leverans av varor till personer som finns på så kallade sanktionslistor (terroristgrupper, -organisationer och personer). För detta ändamål jämförs namnen och faktureringsadresserna med sanktionslistan. Det finns ingen databehandling utöver denna kontroll.

Rättslig grund: artikel 6, punkt 1 lit. c) GDPR.


3. Stämpelkortprogram

Stämpelkortprogrammet är ett lojalitetsprogram som ger registrerade kunder stämplar, där antalet baseras på kundernas inköp. Stämpelkortprogrammet är en integrerad del av avtalet mellan kunden och bitiba. Vi bearbetar endast följande data:

• Kunddata (e-postadress, kundnummer, orderhistorik)

Vi behandlar dessa uppgifter uteslutande för att ge dig tillgång till stämpelkortprogrammet. Uppgifterna är inte länkade till andra uppgifter och sparas inte i en speciell profil. Efter registreringen får du information om stämpelkortprogrammet och informeras därefter regelbundet via e-post om stämpelkortets status och utgång.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. c) GDPR.

Uppgifterna vidarebefordras inte till tredje part. Vi lagrar dessa data så länge kundkontot (Mitt bitiba) existerar. Om du inte längre vill få meddelanden via e-post om stämpelkortets status räcker det att skicka ett meddelande till svarsadressen som finns i e-postmeddelandet

4. Produktpreferenser

När du använder ditt "Mitt bitiba-konto" och i samband med dina beställningar lagrar vi information genom vilka vi kan dra slutsatser om dina produktpreferenser och därmed göra shoppingupplevelserna trevligare och bekvämare för dig. Du kan själv justera denna databehandling och inställningarna via ditt "Mitt bitiba-konto". Vi behandlar bara följande data:

Kundnummer, orderhistorik, den leveransservice som föredras, utvald betalningsmetod

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. f) GDPR.

Data vidarebefordras inte till tredje part. Vi lagrar dessa data så länge ditt kundkonto (Mitt bitiba) existerar om du inte ber oss ta bort dem i förväg. Det är vare sig avtalsenligt eller lagligt föreskrivet att tillhandahålla ovan nämnda personuppgifter.

5. Köpbeteende och profilering

Vi vill ge dig en optimal shoppingupplevelse när du använder vår webbshop och föreslå individuella erbjudanden och specialkampanjer, baserade på dina inköp och produktsök. För detta ändamål analyserar vi köp- och användarbeteendet i vår webbshop genom att internt bearbeta kundnumret, den sökta eller beställda artikeln, respektive kundvagn och orderhistoriken. Resultatet av dessa analyser har dock inga juridiska konsekvenser eller negativa effekter för dig. Du har rätt att göra invändningar mot profileringen när som helst.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. f) GDPR

bitiba produktrekommendationer

Baserat på informationen i ditt "Mitt bitiba-konto" och de köp du gör kan vi anpassa produkturvalet enligt dina önskemål och preferenser och ge dig lämpliga rekommendationer. Även i detta avseende avväger vi intresset av optimal och intressant information med en kontinuerlig förbättring av våra tjänster.

6. Kundundersökningar

För kundrecensioner och intern kvalitetshantering använder vi omdömesprogramvaran Google kundrecensioner på vår webbplats. Vi vill ge våra kunder möjligheten att utvärdera köpet efteråt. Google får ingen kundinformation från vår databas. Endast beställningsnummer, ordernummer, kundnummer och e-postadress skickas.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. a) GDPR.

7. Önskelista

Du har möjlighet att skapa en önskelista med dina markerade produkter. Vi sparar denna data och produkterna på ditt kundkonto om du är inloggad. Uppgifterna kommer endast att användas för att skapa din önskelista och för att bevara den för dig.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit b) GDPR.

D. Databehandling av kundkommunikation

1. Nyhetsbrev

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev via e-post behandlar vi bara din e-postadress. Uppgifterna används uteslutande för att med jämna mellanrum skicka information om bitibas produkter och kampanjer , beroende på det intresseområde du har valt.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. a) GDPR.

När du får nyhetsbrevet använder vi så kallade webbeacons eller spårningspixlar. Med hjälp av dessa kan vi se att du har fått eller öppnat nyhetsbrevet och om du har klickat på länkar i nyhetsbrevet. Med uppgifterna vi erhåller på detta sätt skapar vi en användarprofil för att skräddarsy nyhetsbrevet efter dina individuella intressen. Vid vissa tillfällen sammankopplar vi dessa data via tracking med dina handlingar på vår webbplats.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. a) GDPR.

Vi vidarebefordrar inte de personuppgifter vi får när du registrerar dig för nyhetsbrevet till obehörig tredje part. Emellertid tillhandahålls nyhetsbrevet av en extern leverantör, med vilken vi har ingått ett kontrakt för databehandling.

Information om leverantören får du via service@bitiba.se eller från vårt dataskyddsombud.

Du kan när som helst invända mot nyhetsbrevet och därmed mot behandlingen av dina ovan nämnda data. Du kan också kontakta vår kundtjänst för detta, utan att några extra kostnader uppstår utöver din överföringskostnad enligt grundtariffen. Den lagliga rätten att behandla data baserad på ditt samtycke förblir opåverkad till dess du avslutar prenumerationen. Om du inte vill ha automatiserad utvärdering och analys av ditt användarbeteende i samband med nyhetsbrevet måste du tyvärr avsluta prenumerationen av nyhetsbrevet. Fram till dess kommer informationen att lagras så länge du prenumererar på nyhetsbrevet. Efter du har avslutat prenumerationen sparar vi data rent statistiskt och anonymt. Det är vare sig avtalsenligt eller lagligt föreskrivet att tillhandahålla ovan nämnda personuppgifter.

2. Facebook och Google Custom Audience

På vissa webbplatser och som en del av registreringen till vårt nyhetsbrev har du möjlighet att delta i marknadsföringsprogram från Custom Audience eller Audience Match. Det gör att vi kan komma i kontakt med dig via sociala medier och nätverk, bättre förstå dina produktpreferenser och vid behov visa intressebaserad reklam. Det sker dock inte automatiskt när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev utan måste godkännas separat. Din e-postadress ”hashas” i förväg och vidarebefordras till följande mottagare som oberoende ansvarig. Om du inte har ett användarkonto hos dessa leverantörer raderas din e-postadress automatiskt.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. a) GDPR.

Du hittar information om dataskydd hos följande leverantörer:

Google
Facebook

Du kan när som helst göra invändningar mot databehandling genom att skicka ett e-postmeddelande till vår kundtjänst eller via vår integritetsportal. Behandlingen av data är lagenligt baserad på ditt samtycke och förblir opåverkad fram till du återkallar det.


3. Produkttillgänglighet - påminnelse

Du har möjlighet att via e-post få information när produkter finns tillgängliga igen. På din begäran skickar vi dig ett mejl om huruvida produkten du vill ha är tillbaka i sortimentet. Om den önskade produkten fortfarande inte är tillgänglig efter några veckor kommer vi att informera dig om det och vid behov erbjuda dig passande produktrekommendationer eller kuponger.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. a) GDPR.

Vi skickar inte informationen till tredje part. Vi raderar automatiskt din e-postadress ur respektive produkttillgänglighetslista efter 95 dagar.

4. Marketing (e-post)

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag och om du ingår ett avtal med bitiba och anger din elektroniska postadress har bitiba rätten att använda e-postadressen för direktreklam för egna liknande varor eller tjänster. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot användningen av den elektroniska postadressen utan att det medför andra kostnader än överföringskostnaden till din vanliga tariff.

5. Reklam (post)

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag och mottagaren inte har invänt mot att få reklam kan bitiba skicka postreklam till dig. För att trycka och skicka detta reklammaterial arbetar vi med tjänsteleverantörer. Din rätt att när som helst göra invändningar mot att adressen används för reklamändamål förblir opåverkad.

E. Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst kräva en bekräftelse från bitiba om vi behandlar dina personuppgifter och du har även rätt till information om dessa personuppgifter. Dessutom har du rätt att korrigera, radera och begränsa databehandlingen samt att när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas, rätt att återkalla ditt samtycke till databehandling samt begära insikt i all dataöverföring.

Skicka alla förfrågningar om information, begäran om upplysningar, återkallelser eller invändningar mot databehandling via e-post till service@bitiba.se eller till vårt dataskyddsombud. Dessutom har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet i händelse av brott mot dataskyddslagen.

Du kan när som helst besöka vår integritetsportal för att utnyttja dina rättigheter som berörd:

Jag har ett bitiba kundkonto
Jag har inte ett bitiba kundkonto

Du har enligt artikel 21 GDPR rätt att när som helst och av egna skäl göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som bland annat sker på grund av artikel 6, punkt 1 lit. e) eller f) GDPR. Vi kommer att sluta behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden. Om du vill utöva din rätt att göra invändningar skickar du bara ett e-postmeddelande till service@bitiba.se.