Dataskyddsinformation shoppen

Kära bitiba-kunder och besökare på vår webbsida. Att skydda era personliga uppgifter är mycket viktigt för oss. Nedan får du information om vilka data vi samlar in och hur vi behandlar den i samband med att du besöker vår webbplats eller handlar hos oss.

Överblick

 • 1. Vem ansvarar för databehandlingen?

 • 2. Vilken information behandlas när du besöker vår webbplats?

 • 3. Används cookies på webbplatsen?

 • 4. Använder vi analysverktyg på vår webbplats?

 • 5. Är reklamen användarrelaterad?

 • 6. Skickar vi dina uppgifter till tredje part?

 • 7. Vem kan du kontakta om du har frågor?

 • 8. Hur kan jag återkalla mitt samtycke eller invända mot behandling av data?

Dataskyddsinformation

A. Allmän information om integritetspolicy hos bitiba

 • 1. Tillämpningsområde och definitioner

 • 2. Plats för datalagring

 • 3. Gemensam databearbetning

 • 4. Allmänna IT-tjänster

 • 5. Databehandling vid utövande av de registrerades rättigheter

 • 6. Dataöverföring till brottsbekämpande myndigheter

B. Databehandling när du besöker vår webbplats

 • 1. Loggfiler

 • 2. Cookies & pixlar

 • 3. Plugins

C. Databehandling när du använder webbshoppen

 • 1. Registrering och användning av "Mitt kundkonto"

 • 2. Beställningsprocess & leverans

 • 3. Stämpelkortprogram

 • 4. Produktpreferenser

 • 5. Köpbeteende och profilering

 • 6. Kundundersökningar

 • 7. Önskelista

D. Databehandling av kundkommunikation

 • 1. Nyhetsbrev

 • 2. Produkttillgänglighet - påminnelse

 • 3. Marketing (e-post)

 • 4. Reklam (post)

 • 5. Facebook und Google Custom Audience

E. Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst kräva en bekräftelse från bitiba om vi behandlar dina personuppgifter och du har även rätt till information om dessa personuppgifter. Dessutom har du rätt att korrigera, radera och begränsa databehandlingen samt att när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas, rätt att återkalla ditt samtycke till databehandling samt begära insikt i all dataöverföring.

Skicka alla förfrågningar om information, begäran om upplysningar, återkallelser eller invändningar mot databehandling via e-post till service@bitiba.se eller till vårt dataskyddsombud. Dessutom har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet i händelse av brott mot dataskyddslagen.

Du kan när som helst besöka vår integritetsportal för att utnyttja dina rättigheter som berörd:

Jag har ett bitiba kundkonto
Jag har inte ett bitiba kundkonto

Du har enligt artikel 21 GDPR rätt att när som helst och av egna skäl göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som bland annat sker på grund av artikel 6, punkt 1 lit. e) eller f) GDPR. Vi kommer att sluta behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden. Om du vill utöva din rätt att göra invändningar skickar du bara ett e-postmeddelande till service@bitiba.se.