bitiba - impressum

Om företaget

bitiba GmbH

Herzog-Wilhelm-Straße 12
80331 München

Tyskland

E-post: impressum@bitiba.de

Huvudkontor: München Handelsregister: München tingsrätt,
HRB 177246 USt-Id-Nr (tyskt momsregistreringsnummer): DE200164421
Momsregistreringsnummer: SE502074755501

Företagsledning

Geoffroy Lefebvre och Steffen Schüller:

Varuleverans och returer

bitiba GmbH, Dirks Consumer Logistics GmbH, Newtona 5, 66-600 Krosno Odrzańskie, Polen

bitiba GmbH, c/o Rhenus AG u. Co. KG, Marktal 3 99880 Hoerselgau, Tyskland

Redaktionellt innehåll

bitiba GmbH Online-redaktion 80331 München Tyskland
Vid frågor vänligen använd vårt kontaktformulär.

Redaktionen tar inte ansvar för spontant inskickade foton, bilder eller texter. Vi ber dig att ha förståelse för att vi inte skickar tillbaka denna typ av material. Personer som skickar foton, texter och annat material till oss måste vara införstådda med att redaktionen har rätt att redigera insänt material. När du skickar foton, texter eller liknande ger du bitiba GmbH rätten att offentliggöra dessa (även utan namnändringar) både online och i tryckta publikationer. Insändaren är införstådd med att en publicering av tredje part inte strider mot lagen. Bitiba tar inte ansvar för eventuell publicering av material från tredje part. Goda råd och åsikter beaktas noggrant och prövas av bitiba innan de kommer online. Bitiba GmbH kan emellertid inte garantera att alla formuleringar överrenstämmer med redaktionens och utgivarens mening. Bitiba GmbH och deras peronal kan inte hållas ansvariga för person- och sakskador. På bitiba.se kan det finnas länkar till andra hemsidor. Vi ansvarar inte för innehåll på dessa. Det är utanför vår kontroll.

Copyright

"bitiba" är ett registrerat varumärke. Allt innehåll är upphovsrättsskyddat. För att få använda bilder, texter eller delar av vårt material online eller i skriftliga publikationer behöver du godkännande ifrån bitiba GmbH. Allt innehåll är avsett för personlig information. Kommersiellt- eller ickekomersiellt bruk, särskilt lagring i databaser, publicering, återskapande eller annan komersiell användning är förbjuden utan tillstånd ifrån bitiba GmbH. Utlämnande av delar av material och bearbetat material till tredje part är förbjudet. Den angivna upphovsrättsinnehavaren är ansvarig för innehållet. Användning av varumärken och produktnamn, särskilt för produktbeskrivningar inom samma marknadsområde sker endast efter godkännande av upphovsrättsinnehavaren. Användning av automatiska program (sökmaskiner, robots och crawlers) för kontroll av produkter eller för prisjämförelse måste godkännas. Likaså måste deep linking till innehåll och produkter samt visningar av bitiba-innehåll på webbplatser godkännas. bitiba försäljning av ekologiska foderprodukter är kontrollerad och certifierad genom: Prüfgesellschaft ökologischer Landbau mbH Bahnhofstrasse 9, D-76137 Karlsruhe, DE-Öko-007

Online-tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en webbplats (ODR-plattform) för online-tvistlösning (ADR) mellan företag och konsumenter. ODR-plattformen kan nås under följande länk: //ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är inte förpliktigade och inte villiga att delta i en alternativ tvistlösningsprocedur.