Information om ångerrätt

Du kan inom 14 dagar efter att du mottagit dina varor ångra ditt köp utan att ange särskild anledning. Du gör detta skriftligen (via post, fax eller e-post) eller genom att skicka tillbaka varorna.

Ångerfristen

Ångerfristen börjar löpa då du får information om den skriftligen, dock inte innan du mottagit en vara (vid upprepad leverans av liknande vara inte innan du mottagit en delleverans). Ångerfristen börjar inte heller löpa innan vi uppfyllt vår informationsplikt i enlighet med tysk lag (dvs § 312 c punkt 2 BGB i kombination med § 1 avsnitt 1, 2 och 4 BGB-InfoV) såväl som våra plikter enligt § 312 e punkt 1 mening 1 BGB i kombination med § 3 BGB-InfoV. Ångerfristen börjar inte heller löpa innan du fått skriftlig information i enlighet med svensk konsumenträtt (ångerrätt, bytesrätt osv.). Dock löper fristen för svensk konsumenträtt ut 3 månader efter den dag du mottagit varan. Vare sig du fått informationen eller inte.

Om du erhåller en vara tillsammans med ovanstående information måndag den 1/2 löper ångerfristen ut måndag den 15/2. Får du varan den 1/2 men information om ångerfrist först senare t.ex. onsdag den 3/2 löper fristen först ut onsdag den 17/2. Om fristen löper ut på en helgdag, lördag, söndag, julafton eller nyårsafton får du vänta till följande vardag.

Hur ångrar jag ett köp

Du kan ångra köpet genom att, inom tidsfristen, skicka tillbaka varorna till oss eller skicka ett meddelande till oss där du talar om att du vill ångra köpet. Det räcker att du skickat paketet till oss, alltså lämnat det på posten eller till annan transportfirma, innan tidsfristen löper ut. Bevisa att du ångrat dig i tid genom att spara kvittot du får ifrån posten när du lämnar in ditt paket.

Skicka meddelande om att du ångrat ett köp till följande adress:

bitiba GmbH

Herzog-Wilhelm-Straße 12

80331 München

Tyskland

Du kan också säga upp avtalet genom att vägra ta emot varorna eller genom att inte hämta varorna på posten. För varor som producerats efter särskilda önskemål (personaliserade halsband, särskilt framställda klösträd osv.) gäller ångerrätten endast innan produktion som du gett medgivande till startar.

Om du utnyttjar ångerrätten

Vid åberopande av ångerrätten ska varorna returneras till oss. Vi skall returnera de pengar vi mottagit för varan, se därför till att du gett oss en giltig bankförbindelse. Om du inte kan skicka tillbaka en vara i samma skick som när du fick den är du skyldig att betala ersättning för vår förlust. Du behöver inte ersätta en skadad vara om den skadats när du undersökt den på ett normalt sätt – eftersom detta även hade kunnat ske i en fysisk butik.

Vi ansvarar för varor som skickas tillbaka som paket. Du betalar själv fraktkostnaden för en retur om värdet för varorna inte överstiger 350 kr. Du betalar också frakt själv om värdet på varorna överstiger 350 kr, när du ännu inte helt eller delvis betalt varan (enligt överenskommelse). I alla andra fall är returer gratis för dig. Alla retur- och kompensationbetalningar ska ske inom 30 dagar. Din betalningsfrist löper i och med att du antingen skickar tillbaka varan eller skickar ett meddelande till oss där du berättar att du ångrar ditt köp. Vår betalningsfrist löper i och med att vi mottar varan eller ditt meddelande.

Vi ber dig skicka varan tillsammans med retursedel och ifylld returkod till följande adress:

bitiba GmbH c/o Rhenus AG u. Co. KG

Marktal 3

99880 Hoerselgau

Tyskland

Adressuppgifter hittar du även i leveransen. Varor som inte kan skickas tillbaka per post kommer att hämtas hos dig. Kontakta i dessa fall kundtjänst inom ångerfristen.

Leverantörer/ägare

bitiba GmbH

Herzog-Wilhelm-Straße 12

80331 München

Tyskland

Företagsledning:

Geoffroy Lefebvre och Steffen Schüller

Huvudkontor: München

München tingsrätt, HRB 177246

VAT-IdNr. DE 200 164 421

Kundtjänst:

Du kan kontakta oss online genom vårt kontaktformulär.