Feliway® Classic

Fördelare + flaska 48 ml
En syntetisk imitation av må-bra-feromonet F3, kan motverka bråk i hushåll där flera katter lever tillsammans, även utmärkt när katter ska föras sammanMer information
Produktinfo
Feliway® Classic
Feliway® Classic
Feliway® Classic
Feliway® Classic
Feliway® Classic
Feliway® Classic
Feliway® Classic
Feliway® Classic
Feliway® Classic
Feliway® Classic
Feliway® Classic
Feliway® Classic
Feliway® Classic
Feliway® Classic
Feliway® Classic
Feliway® Classic
- 5%

från 1099kr🎉

eller 3% rabatt från 699kr

Artikel (4 varianter)
Rek. pris* 329,00 kr
Vårt pris 279,00 kr

Leverans inom 2-5 vardagar

Mer info

Allt inkluderat

exkl. fraktkostnad

Kombinera det med
Feliway® Classic - Fördelare + flaska 48 ml
Feliway Classic Refill - 48 ml
Totalt 0,00 kr
Köp allt tillsammans: 0,00 kr

Feliway® Classic

- Fördelare + flaska 48 ml

Rek. pris* 329,00 kr
Vårt pris 279,00 kr

Produktinfo

En syntetisk imitation av må-bra-feromonet F3, kan motverka bråk i hushåll där flera katter lever tillsammans, även utmärkt när katter ska föras samman

Med FELIWAY® CLASSIC kan du förvandla ditt hem till en avslappnad plats och minska stressrelaterat beteende hos din(a) katt(er). Det kan verka betryggande för katten i en ny miljö eller vid byte av inredning och kan förhindra att katten markerar med urin eller klöser.

Lukten av Feliway® Classic lugnar stressade huskatter och skapar självförtroende i okända situationer. Till exempel vid när de måste flyttas, i transportburen, vid byte av inredning eller nya möbler samt i högljudda, obekanta miljöer, ger det konstgjorda feromonet din osäkra kisse en känsla av trygghet och trygghet.
Feliway® Classic finns som spray eller som vaporizer för vägguttag.

Katter producerar en doft i en körtel på hakan som kallas omgivningsferomon - ett ansiktsferomon av F3-fraktionen. När katter känner sig bekväma använder de detta feromon för att markera föremål och väggar som "hemma". I obekanta omgivningar eller stressiga situationer saknas detta budbärarämne och därför reagerar katterna ofta med rädsla eller till och med aggressivt. De kan börja kissa inne eller klösa på möblerna och väggarna för att meddela oss sitt missnöje. Med Feliway® Classic produkter kan du enkelt hjälpa din katt att förbli lugn även i svåra situationer. Den syntetiska kopian av det naturliga må-bra-feromonet signalerar din sammetstass att vara i en säker och välbekant miljö.

Feliway® Classic doftavgivare ansluts helt enkelt till uttaget och fördelar feromonerna genom den cirkulerande rumsluften. Den fungerar på en yta på cirka 50-70 kvadratmeter i cirka 4 veckor.
Omgivningssprayen däremot kan användas på ett mycket riktat sätt på särskilt kritiska punkter som din katt använder för urinmarkeringar eller för att klösa.
Med den behändiga transportsprayen blir nästa resa i den ofta oälskade transportlådan en trevlig upplevelse. Tack vare den praktiska storleken passar transportsprayen i varje handväska och säkerställer avkoppling och välbefinnande på språng.

Feliway® Classic i överblick:

 • Innehåller den syntetiska analogen till katters naturliga F3-ansiktsferomon
 • En praktisk doftavgivare för eluttaget
 • Börja använda Feliway® en vecka innan en väntad stressig händelse och fortsätt i minst fyra veckor därefter
 • Om Feliway® används mot oönskade beteendeförändringar bör den användas minst 2 veckor efter en positiv förändring
 • Kan användas långvarigt
 • Minskar stress och ger en känsla av säkerhet och välbefinnande i främmande situationer
 • Hjälper förebyggande i nya omgivningar (flytt, transport, kattpension o.s.v.)
 • Effektivt mot urin- och klösmarkeringar
 • Motverkar känslighet mot ljud och stress och hjälper katten till inre lugn
 • För att sammanföra främmande katter, även för katter som varit separerade under en längre tid
 • Inga biverkningar
 • Döljer inte otrevlig lukt
 • Doften är inte förnimbar för människor
 • Feliway® lämnar inga rester eller fläckar
 • Feliway® passar alla katter i ålder liksom sjuka djur

Produktsäkerhet (förångare)
GHS08
Fara: Kan vara dödligt vid förtäring och när det kommer ner i luftvägarna.
Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktbehållare eller etikett till hands. Förvara utom räckhåll för barn. Läs etiketten före användning.
VID FÖRTÄRING: Kontakta omedelbart en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning.
Kassera innehållet/behållaren i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Produktsäkerhet (spray)

GHS08 Gefahrpiktogramm GHS07: Ausrufezeichen

Fara: Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktbehållare eller etikett till hands. Förvara utom räckhåll för barn. Håll borta från värme, heta ytor, gnistor och öppen låga. Rök inte.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om de är lätta att ta ut. Fortsätt skölja. Förvaras på en väl ventilerad plats. Förvara svalt.
Kassera innehållet/behållaren i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Använd biocidprodukter med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Bruksanvisning Feliway® Classic doftavgivare:

 • Välj ett uttag i det problemdrabbade rummet eller det rum som katterna oftast befinner sig i
 • Sätt i Feliway doftavgivaren i uttaget med flaskan under fördelaren
 • Se till att doftavgivaren inte täcks av möbler eller gardiner, annars kan feromonerna inte spridas i rummet. Det kan även finnas en risk för fläckar
 • Rekommenderad storlek på rummet: 50 - 70 m²
 • Använd flera fördelare i stora rum samt på olika våningar
 • Feliway® doftavgivare bör sitta i uttaget oavbrutet under fyra veckor
 • Flaskan i Feliway® (48 ml) räcker ca 4 veckor och kan därefter bytas ut vid behov
 • Skulle katten fortsätta markera under användningen ska den inte straffas. Det ökar bara stressen
 • Feliway® doftavgivare hjälper katten att känna sig hemma igen om den varit borta under en längre tid
FELIWAY® Classic påfyllningsflaska i korthet:
 • Fermonfylld flaska lämplig för doftavgivaren
 • Innehåll: 48 ml
 • Användningstid: ca 4 veckor
 • Påfyllningsflaskorna finns också i billigt ekonomipack

Feliway® Classic spray:

 • Feliway® spray lämnat inga fläckar. Vi rekommenderar ändå att testa sprayen på ett ej synligt ställe när den ska användas på möbler, tapeter eller annan inredning
 • Ta ut katten ur rummet innan du börjar spraya
 • Skaka sprayen innan användning
 • Vänta ca 15 minuter innan katten släpps in i rummet igen
 • Rengör urinmarkeringar med ett doftneutralt rengöringsmedel (notera: inga parfymerade, ammoniakhaltiga, biologiska eller rengöringsmedel med blekmedel. De kan påverka effekten av Feliway® negativt). Som stöd bör även Feliway® fördelare användas samtidigt
 • För att stoppa klösmarkeringar sprayas stället en gång dagligen med 6 tryck
 • För att förebygga klösmarkeringar och för att vänja katten vid nya möbler eller nymålade väggar sprayas dessa dagligen under 14 dagar
 • För stressfria transporter sprayas transportburen med ett tryck i varje hörn samt två tryck vardera mot botten och taket ca 15 minuter innan katten sätts in i buren
 • Lever flera katter tillsammans bör Feliway® spray användas som det beskrivs ovan men sprayas två gånger dagligen under minst 45 dagar
 • Tips: Slutar katten inte markera kan Feliway® spray användas punktuellt som extra stöd.
Notera:
 • Om din katt verkar mer stressad än vanligt bör du alltid först rådfråga din veterinär. Stress kan orsakas av sjukdomar som kan behöva behandlas
 • Läs produktbeskrivningen noga innan du börjar använda produkten
 • Förvaras utom räckhåll för barn och djur.
 • Spraya inte i ögonen, på slemhinnor eller i öppna sår. Får du spray i ögonen, skölj genast med vatten och uppsök läkare
 • Om du skulle råka svälja spray, uppsök genast läkare och visa upp förpackningen eller etiketten
 

 

 

Ingredienser

Innehåll
Feliway® Classic doftavgivare med flaska: 2% syntetiskt analog av kattens ansiktsferomon ur gruppen F3, 100 g isoparaffiniskt kolväte.
Feliway® Classic spray: 10 % syntetiskt analog till kattens ansiktsferomoner (F3), 90 % andra beståndsdelar (alkoholbas).